VRHUNSKI ZAPTIVAČI ZA HIDRAULIKU I PNEUMATIKU

IZRADJENI PO MERI NA SEAL MASTER MAŠINI ZA 24h

U ponudi su kompenzatori u funkciji fleksibilnog spajanja cevi, koji apsorbuju aksijalne, lateralne ili angularne pokrete. Elastični deo kompenzatora izrađuje se od gume, čelika ili teflona u zavisnosti od temperature i medijuma.

U ponudi su i platneni kompenzatori koji služe uglavnom za gasovite i praškaste medije.

Područije primene kompenzatora je veoma široko: hemijska i procesna industrija, elektrane, industrija papira, industrija hrane i pića, valjaonice, sistemi napajanja gasom i vodom...

Čelični kompenzatori 1.2 MB
Guma-metal elementi 1.1 MB
Gumeni kompenzatori 3.3 MB
Gumeno-metalni cevni konektori 362 KB
Platneni kompenzatori 387 KB
Teflonski kompenzatori 471 KB
POŠALJITE ZAHTEV